Camera NV99 Pro Quay Đêm New Server New App

1.750.000 

Nguyên hộp Camera NV99 Pro Quay Đêm IP WiFi New Server New App gồm:

  1. Camera NV99 Pro Quay Đêm IP WiFi
  2. Cáp sạc
  3. Pin rời
  4. Đĩa driver
  5. Sách HDSD

(*) Giá Không Bao Gồm Thẻ Nhớ.